dimarts, 24 d’octubre del 2017

MODEL INTEGRADOR O INCLUSIU?Com podem saber si el model educatiu que segueix una institució escolar és integrador o inclusiu? 

Ramis Torrens basant-se en Blanco (1999) i Booth i Ainscow (2002) planteja una taula comparativa que pot ajudar a clarificar els conceptes claus i idees bàsiques dels dos models. Com ens ha semblat clarificadora , la volem compartir.
Educació Inclusiva
Educació Integradora
Centrada en tots els alumnes (atenció i intervenció davant totes les necessitats)
Centrada amb alumnes amb necessitats educatives especials (atenció i intervenció davant necessitats/dificultats específiques)
Educació= Dret humà
Educació=Normalització (n.e.e)
Model de suport preventiu
Model de suport terapèutic/compensatori
L’escola s’adapta a l’alumnat (es produeixen els canvis necessaris per tal d’atendre a la diversitat).
L’alumnat s’ha d’adaptar a l’escola (l’escola especial” prepara l’alumne per integrar-se a una escola ordinària).
Inserció total
inserció parcial
Centrada en les capacitats dels alumnes
Centrada en el diagnòstic de l’alumne
Currículum ordinari, material per a tots
Currículum paral·lel, material adaptat i
específic
Equitat, cooperació i solidaritat
Igualtat i normalització
Aula
Alumne
Interactiva
Individualista
Atenció a la diversitat (vista com una font de riquesa per l’aprenentatge de tot l’alumnat)
Atenció a la diversitat (dificultats
específiques que cal resoldre i normalitzar)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada